بنام خداوند بخشاينده و مهربان

هموطنان عزيز!


اگر به تاريخ کشورمان نگاه کنيم، به وضاحت خواهيم ديد که اين سرزمين نظر به موقعيت خاص ژئوپوليتيکی که دارد همواره در محراق توجه و اماج تاخت و تاز کشورهای بزرگ و سلطه جوبوده است. و مردم اين ديار صرفآ به خاطر داشتن و خواستن آزادی بيشترين صدمات، آلام و مشکلات اقتصادی، سياسی و فرهنگی را متحمل شده اند.

اما سلطه جو یان و غاصبان نتوانسته اند برای مدت طولانی اين مردم آزاده و صلحشور را در بند و اسارت خود نگاه دارند. گرچه توانسته اند با اجیر نمودن شاه شجاع های در لباسها، نيرنگ ها و عناوين مختلفی مدتی بر اين سرزمين حکومت کنند. ولی بازهم اين مردم قهرمان با پای برهنه و شکم گرسنه، با سرمايه خون و ايمان ،  با دادن هزاران هزار قربانی، پوز دشمنان و بدخواهان اين مرز و بوم را به خاک ماليده و نيات شوم شان را به يآس تبديل نموده اند.

ما بايد بدانيم که اگر امروز اسمی و سرزمينی به نام افغانستان داريم، نتيحه ايثار، فداکاری و حانبازی ده ها هزار جوان و انسان عزيز اين وطن است.

و اين را بايد گرامی و پاس داشت!

با قدر دانی از ياد و خاطره ای جاودان جا نبازان و شهيدان راه ايمان  و ميهن، و برای رسيدن به آزادی و قدر دانستن اين نعمت خدا دادی، فرزندانی ازين ديار سايت افغان آزاد را، که نبودش در کنار سايت های ديگر شديدآ محسوس می شد، بنياد نهاده اند. تا  انعکاس دهنده ای نظرات شما آزادمردان و وطن دوستان بوده و هم ياد آور و گرامی داشت کوچکی باشد از خاطره ای هزاران هزار شهيد، معلول، يتيم، بيوه و ستم کشيده ای راه آزادی. 

اين سايت متعلق به شخص، گروه، حزب و قوم خاصی نيست، بلکه سايتی است از شما، در خد مت شما، انعکاس دهنده ای نظرات شما و طالب همکاری شما.

دست اندرکاران اين سايت هم به هر گونه خط کشی های سياسی، قومی، نژادي،  گروهی و خشونت معتقد نيستند و جزعزت، آبادی، وحدت ملی، عدالت  اجتماعی و استقلال ملی افغانستان آرزوی ندارند.

ازينرو از شما دوستان و هم ميهنان عزيز احترامانه تمنا داريم تا ما را در قسمت بهبود و غنای هر چه بيشتر اين سايت با اراسال نظرات و مطالب تان  همکاری فرمائيد.

 

                                                                                                                                                                      ومن اله توفيق

 

 

  
نویسنده : Sina s ; ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤